PDA

Pokaži Full Verziju : Kviz Pitanje No19


Dell
19.02.2011, 20:35
Zasto se dogodio crkveni raskol?

zeljko_mo
19.02.2011, 20:37
Neposredni povod raskolu dala je rasprava o beskvasnom kruhu u bogoslužju. Legat pape Lava IX., kardinal Humbert, položio je 16. srpnja 1054. na oltar crkve Svete Sofije bulu, kojom izopćuje Keraulariju i Istočnu crkvu, a Keraularija je na to izopćio papu.
Car Izak Kommen poslao je Keraulariju u progonstvo, gdje je i umro, ali jedinstvo crkava nije nikada više uspostavljeno..

:)

Dell
19.02.2011, 21:37
To su price za malu djecu :) Pravi me razlog zanima, a ne zamazivanje ociju tipa beskvasni kruh, ili dio molitve Vjerovanja Koji izlazi od Oca i Sina/Koji izlazi po Ocu i sinu...

nazile
19.02.2011, 23:19
Glavni razlog raskola je bio u neslaganju oko papskog autoriteta.
Rimski papa je polagao pravo na četiri istočna patrijarhata, koji su zajedno s Rimom
činili pet ranih crkava, dok su četiri istočna patrijarha tvrdili da je prvenstvo
Patrijarha Rimskog, tj. pape, samo u smislu časti, te da papa ima pravo polaganja
samo na zapadne kršćane.

misa1265
20.02.2011, 01:54
Mnogobrojni su razlozi koji su doveli do odvajanja zapodnog hrišćanstva od vaseljenske Crkve. Svi oni mogu se svesti uglavnom na tri osnovna kao i ostale proistekle iz njih: etnopsihološki karakter Grka i Rimljana; politički –premeštanje prestonice Rimskog carstva iz Rima u Vizantion, Carigrad (Konstantinopolis); i uzroci crkveno-dogmatske prirode koji su i najvažniji. ;)

Oasys
20.02.2011, 02:14
Crkveni raskol na Istočnu i Zapadnu Crkvu dogodio se 1054. godine za Pape Leona IX.
Povodi koji su rezultirali ovim događajem sežu u vijekove koja su prethodili.Rimski car Konstantin Veliki prebacuje sjedište carstva u Byzantion 330.g(u balkanskim krajevima poznat i kao Carigarad). 395.g. označava konačnu podjelu Rimskoga Carstva na dva dijela kada car još uvijek jedinstvenoga carstva Teodozije I daruje svojim sinovima Arkadiju-Istok,a Honoriju-Zapad. Zapadni dio carstva će u relativno kratko povijesno vrijeme nestati(150 godina) pod najezdom raznoraznih naroda iz potlačenih rimskih provincija.Istočni dio je postao "pandan" nekadašnjem moćnom carstvu.Pokušaji revitalizacije "staroga" su postali bezuspješni naročito za vrijeme Justinijana I koji je uspio vratiti mnoge provincije pod "orlovski plašt".Carstvo je nakon toga potresla velika epidemija koja je desetkovala stanovništvo slično srednjovjekovnoj kugi.Uzroci raskola između "zapadne" i "istočne " crkve leže upravo u ovim antičkim korijenima. Zapadno Rimsko Carstvo ili ono koje je neko preuzeo kao takvo oslanjalo se na latinski jezik i njega je uvijek stavljalo u prvi plan radi lakše manipulacije vjernicima odnosno ostatcima ostataka nekadašnjeg carstva.Carigrad je uveo narodne jezike u neke svoje regije, ali je međutim u druge vršio nasilno pokrštavanje i grčku doktrinu kao svemoguću što je rezultiralo pobunom Arapa i osvajanjem Bliskog Istoka.Napadi muslimana na Evropu i tzv.Džihad(sveti rat) nikako nisu odvojeni događaji od crkvenog raskola 1054.g.
Dodato:
Prema zapadnim izvorima, carigradski patrijarh Mihajlo Kerularije (1043-1058) u strahu od saveza pape Lava IX i vizantijskog cara Konstantina IX da će kompetencija rimske crkve natkriliti uticaj vizantijske, nastojao je da spreči približavanje i to tako što je na silovit način "zaoštrio crkvene suprotnosti". Zatvorio je latinske crkve i samostane u Carigradu, oštro osudio latinski običaj korišćenja beskvasnog hleba u liturgiji i obredu prinošenja žrtve, osudio celibat, i posebno umetanje Filiokove u veronauku. (Franzen 1988:158 i d.). Kada je reč o problemu Filiokve ima se u vidu jedno naročito tumačenje porekla Svetog Duha, koje je crkva donela na saborima 325. i 328. godine, poznato kao član 8. Reč je o principijelno teološkom pitanju prema kome istočna crkva smatra da Sveti Duh proizlazi samo od Oca, dok zapadna crkva brani tezu da Sveti Duh istovremeno proizlazi i od Oca i od Sina. Takvo tumačenje istočna crkva ocenjuje kao "krivotvorenje veroispovesti i okrivila je Zapad zbog krivoverja", pa je tako ovaj nesporazum, otvoren 381. na Prvom carigradskom saboru,"postao još samo jedan povod za raskol 1054. i ostao elementom razlike sve do dan-danas". Suština pravoslavne vere, dakle i tumačenje spornog stava, nalazi se u Simvolu vere proklamovanom na Nikejskom saboru 325. godine u Carigradu.

Dell
20.02.2011, 02:49
nisam pitao za referat iz povijesti -.-

bod nazile ;) pravi razlog je nijedan drugi do zelje za vlascu

GoraX
20.02.2011, 11:03
Brojne nesuglasice između istoka i zapada rimske imperije, kao i različitost filozofskih orijentacija i tumačenja teoloških pitanja (na primjer tumačenje dogme o svetom trojstvu) u različitim delovima carstva prouzrokovale su raskol, odnosno podjelu hrišćanske crkve.

misa1265
22.02.2011, 00:45
@Oasys
Ti si prijatelju polozio! :D
@GoraX
Bod dodeljen ;)

GoraX
22.02.2011, 01:04
Hvala kolega na komentaru. Poz

Oasys
22.02.2011, 01:15
Bas lepo kad sam polozio. Hvala

Dell
22.02.2011, 01:28
dosta bi bilo kolege :)